Egzamin 2008

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminu gimnazjalnego.

W powiecie sejneńskim najwyższe wyniki osiągnęli uczniowie z Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach: średnia szkoły z obu części – 58,80 (średnia kraju – 57,90), na drugim miejscu – Gimnazjum Nr 2 w Sejnach, na trzecim – Gimnazjum w Puńsku, na czwartym – Gimnazjum w Gibach, na piątym -  Gimnazjum w Krasnopolu, na szóstym - Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania "Ziburys" w Sejnach (brak wyniku z części mat.-przyr.).

Jako jedyne ze szkół regionu Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach uzyskało z każdej części egzaminu wynik wyższy, niż średnia w całym kraju: cz. humanistyczna średnia szkoły – 31,00 , kraj – 30,80, cz. matematyczno – przyrodnicza  średnia szkoły – 27,80, kraj – 27,10.

Indywidualnie na wyróżnienie zasługuje Marta Rutowicz, uczennica klasy III C Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach (wychowawczyni Teresa Ziniewicz-Tur), która uzyskała z obu części egzaminu 93 punkty na 100 możliwych. W części humanistycznej najlepiej egzamin zdały: Marta Rutowicz 49 pkt (na 50) i Joanna Popiel - 46 pkt; w części matematyczno – przyrodniczej: Michał Jurkiewicz 49 pkt (na 50) oraz Magda Czokajło – 48 pkt i Julita Keller – 48 pkt, 50 pkt jako laureat uzyskał w tej części Adek Boguszewski.

Należy podkreślić, że uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Sejnach mający trudności w nauce stanęli także na wysokości zadania, nikt z nich egzaminu nie zlekceważył – stąd ich pozytywne wyniki na zadowalającym poziomie. Dobry wynik z egzaminu gwarantuje lepszy start i możliwość szerszego wyboru profilu w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

Wyniki gimnazjów powiatu sejneńskiego

 

 

Gimnazjum Nr1

Gimnazjum Nr2

Puńsk

Giby

Krasnopol

Żiburys

Kraj

Część

humanistyczna

 

31

29,2

26,9

27,4

26,1

brak

30,8

Część

matematyczno - przyrodnicza

27,8

26,2

27

24,2

24,3

21,7

27,1

Obie części

 

58,8

55,4

53,9

51,6

50,4

-

57,9

 

Część humanistyczna

III B

31,5

III C

31,4

III A

31,125

III D

28,74

 

 

Część matematyczno – przyrodnicza

III A

28,95

III C

28,44

III D

26,55

III B

26,42

 

 

Razem

III A

60,08

III C

59,84

III B

57,92

III D

55,29

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach

Wynik części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego

 

WYNIKI UCZNIÓW Z CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ EGZAMINU 2008

Wynik ucznia

Liczba

Procent

na skali staninowej

w punktach

uczniów rozwiązujących standardową wersję testu w tej szkole

1. najniższy

0 - 12

5

5

2. bardzo niski

13 - 17

8

8

3. niski

18 - 22

10

10

4. niżej średni

23 - 28

12

12

5. średni

29 - 34

24

23

6. wyżej średni

35 - 38

19

18

7. wysoki

39 - 42

19

18

8. bardzo wysoki

43 - 45

4

4

9. najwyższy

46 - 50

2

2

 

103

 

w tym z orzeczeniem o dysleksji:

9

8

 

2008

Szkoła

Kraj

Wynik w punktach

Średni wynik za test

31,0

30,8

Najniższy wynik

7

0

Mediana

33

32

Najwyższy wynik

49

50

http://wynikiegzaminow.pl/cke_2008/chart_2008_55593_gh.jpg

 

WYNIKI UCZNIÓW W ZAKRESIE BADANYCH UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętność
(obszar standardów wymagań egzaminacyjnych)

Szkoła

Kraj

Wynik w procentach

1. Czytanie i odbiór tekstów kultury

78,8

76,4

2. Tworzenie własnego tekstu

45,1

46,6

http://wynikiegzaminow.pl/cke_std_2008/55593_gh.jpg

 

ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO KRAJU

Stanin

Przedział punktowy

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

9. najwyższy

37,3 - 47,8

39,1 - 46,7

35,3 - 48,0

40,5 - 46,8

38,3 - 45,7

40,0 - 48,0

39,3 - 46,8

8. bardzo wysoki

34,4 - 37,2

36,1 - 39,0

31,6 - 35,2

37,3 - 40,4

35,4 - 38,2

36,0 - 39,9

35,4 - 39,2

7. wysoki

32,4 - 34,3

34,1 - 36,0

29,2 - 31,5

35,2 - 37,2

33,4 - 35,3

33,8 - 35,9

33,2 - 35,3

6. wyżej średni

30,6 - 32,3

32,4 - 34,0

27,4 - 29,1

33,6 - 35,1

31,8 - 33,3

32,0 - 33,7

31,4 - 33,1

5. średni

29,0 - 30,5

30,8 - 32,3

25,6 - 27,3

32,1 - 33,5

30,3 - 31,7

30,2 - 31,9

29,6 - 31,3

4. niże