Egzamin 2008

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminu gimnazjalnego.

W powiecie sejneńskim najwyższe wyniki osiągnęli uczniowie z Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach: średnia szkoły z obu części – 58,80 (średnia kraju – 57,90), na drugim miejscu – Gimnazjum Nr 2 w Sejnach, na trzecim – Gimnazjum w Puńsku, na czwartym – Gimnazjum w Gibach, na piątym -  Gimnazjum w Krasnopolu, na szóstym - Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania "Ziburys" w Sejnach (brak wyniku z części mat.-przyr.).

Jako jedyne ze szkół regionu Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach uzyskało z każdej części egzaminu wynik wyższy, niż średnia w całym kraju: cz. humanistyczna średnia szkoły – 31,00 , kraj – 30,80, cz. matematyczno – przyrodnicza  średnia szkoły – 27,80, kraj – 27,10.

Indywidualnie na wyróżnienie zasługuje Marta Rutowicz, uczennica klasy III C Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach (wychowawczyni Teresa Ziniewicz-Tur), która uzyskała z obu części egzaminu 93 punkty na 100 możliwych. W części humanistycznej najlepiej egzamin zdały: Marta Rutowicz 49 pkt (na 50) i Joanna Popiel - 46 pkt; w części matematyczno – przyrodniczej: Michał Jurkiewicz 49 pkt (na 50) oraz Magda Czokajło – 48 pkt i Julita Keller – 48 pkt, 50 pkt jako laureat uzyskał w tej części Adek Boguszewski.

Należy podkreślić, że uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Sejnach mający trudności w nauce stanęli także na wysokości zadania, nikt z nich egzaminu nie zlekceważył – stąd ich pozytywne wyniki na zadowalającym poziomie. Dobry wynik z egzaminu gwarantuje lepszy start i możliwość szerszego wyboru profilu w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

Wyniki gimnazjów powiatu sejneńskiego

 

 

Gimnazjum Nr1

Gimnazjum Nr2

Puńsk

Giby

Krasnopol

Żiburys

Kraj

Część

humanistyczna

 

31

29,2

26,9

27,4

26,1

brak

30,8

Część

matematyczno - przyrodnicza

27,8

26,2

27

24,2

24,3

21,7

27,1

Obie części

 

58,8

55,4

53,9

51,6

50,4

-

57,9

 

Część humanistyczna

III B

31,5

III C

31,4

III A

31,125

III D

28,74

 

 

Część matematyczno – przyrodnicza

III A

28,95

III C

28,44

III D

26,55

III B

26,42

 

 

Razem

III A

60,08

III C

59,84

III B

57,92

III D

55,29

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach

Wynik części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego

 

WYNIKI UCZNIÓW Z CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ EGZAMINU 2008

Wynik ucznia

Liczba

Procent

na skali staninowej

w punktach

uczniów rozwiązujących standardową wersję testu w tej szkole

1. najniższy

0 - 12

5

5

2. bardzo niski

13 - 17

8

8

3. niski

18 - 22

10

10

4. niżej średni

23 - 28

12

12

5. średni

29 - 34

24

23

6. wyżej średni

35 - 38

19

18

7. wysoki

39 - 42

19

18

8. bardzo wysoki

43 - 45

4

4

9. najwyższy

46 - 50

2

2

 

103

 

w tym z orzeczeniem o dysleksji:

9

8

 

2008

Szkoła

Kraj

Wynik w punktach

Średni wynik za test

31,0

30,8

Najniższy wynik

7

0

Mediana

33

32

Najwyższy wynik

49

50

http://wynikiegzaminow.pl/cke_2008/chart_2008_55593_gh.jpg

 

WYNIKI UCZNIÓW W ZAKRESIE BADANYCH UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętność
(obszar standardów wymagań egzaminacyjnych)

Szkoła

Kraj

Wynik w procentach

1. Czytanie i odbiór tekstów kultury

78,8

76,4

2. Tworzenie własnego tekstu

45,1

46,6

http://wynikiegzaminow.pl/cke_std_2008/55593_gh.jpg

 

ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO KRAJU

Stanin

Przedział punktowy

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

9. najwyższy

37,3 - 47,8

39,1 - 46,7

35,3 - 48,0

40,5 - 46,8

38,3 - 45,7

40,0 - 48,0

39,3 - 46,8

8. bardzo wysoki

34,4 - 37,2

36,1 - 39,0

31,6 - 35,2

37,3 - 40,4

35,4 - 38,2

36,0 - 39,9

35,4 - 39,2

7. wysoki

32,4 - 34,3

34,1 - 36,0

29,2 - 31,5

35,2 - 37,2

33,4 - 35,3

33,8 - 35,9

33,2 - 35,3

6. wyżej średni

30,6 - 32,3

32,4 - 34,0

27,4 - 29,1

33,6 - 35,1

31,8 - 33,3

32,0 - 33,7

31,4 - 33,1

5. średni

29,0 - 30,5

30,8 - 32,3

25,6 - 27,3

32,1 - 33,5

30,3 - 31,7

30,2 - 31,9

29,6 - 31,3

4. niżej średni

27,4 - 28,9

29,2 - 30,7

24,0 - 25,5

30,6 - 32,0

28,8 - 30,2

28,5 - 30,1

27,7 - 29,5

3. niski

25,7 - 27,3

27,5 - 29,1

22,2 - 23,9

28,8 - 30,5

26,9 - 28,7

26,5 - 28,4

25,3 - 27,6

2. bardzo niski

22,9 - 25,6

24,2 - 27,4

19,0 - 22,1

24,5 - 28,7

22,1 - 26,8

19,5 - 26,4

18,5 - 25,2

1. najniższy

8,5 - 22,8

10,3 - 24,1

8,9 - 18,9

11,1 - 24,4

0,0 - 22,0

6,0 - 19,4

4,0 - 18,4

 http://wynikiegzaminow.pl/cke_2008/chart2_2008_55593_gh.jpg

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach

Wynik części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego

 

WYNIKI UCZNIÓW Z CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ EGZAMINU 2008

Wynik ucznia

Liczba

Procent

na skali staninowej

w punktach

uczniów rozwiązujących standardową wersję testu w tej szkole

1. najniższy

0 - 10

5

5

2. bardzo niski

11 - 13

6

6

3. niski

14 - 17

12

12

4. niżej średni

18 - 22

17

17

5. średni

23 - 29

16

16

6. wyżej średni

30 - 36

22

21

7. wysoki

37 - 42

12

12

8. bardzo wysoki

43 - 46

9

9

9. najwyższy

47 - 50

4

4

 

103

 

w tym z orzeczeniem o dysleksji:

9

8

 

2008

Szkoła

Kraj

Wynik w punktach

Średni wynik za test

27,8

27,1

Najniższy wynik

6

0

Mediana

27

26

Najwyższy wynik

50

50

http://wynikiegzaminow.pl/cke_2008/chart_2008_55593_gm.jpg

 

WYNIKI UCZNIÓW W ZAKRESIE BADANYCH UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętność
(obszar standardów wymagań egzaminacyjnych)

Szkoła

Kraj

Wynik w procentach

1. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu

52,5

49,4

2. Wyszukiwanie i stosowanie informacji

72,2

71,0

3. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych

52,7

54,4

4. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów

42,3

37,2

http://wynikiegzaminow.pl/cke_std_2008/55593_gm.jpg

 

ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO KRAJU

Stanin

Przedział punktowy

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

9. najwyższy

38,5 - 46,9

37,5 - 47,0

35,6 - 46,0

34,4 - 45,9

33,8 - 46,9

35,0 - 48,0

38,0 - 47,9

8. bardzo wysoki

35,0 - 38,4

32,9 - 37,4

30,4 - 35,5

29,1 - 34,3

28,5 - 33,7

30,1 - 34,9

32,1 - 37,9

7. wysoki

31,7 - 34,9

29,1 - 32,8

27,1 - 30,3

26,4 - 29,0

25,9 - 28,4

27,3 - 30,0

29,3 - 32,0

6. wyżej średni

28,9 - 31,6

26,4 - 29,0

24,8 - 27,0

24,5 - 26,3

24,0 - 25,8

25,4 - 27,2

27,4 - 29,2

5. średni

26,5 - 28,8

24,0 - 26,3

22,8 - 24,7

22,9 - 24,4

22,3 - 23,9

23,9 - 25,3

25,6 - 27,3

4. niżej średni

24,6 - 26,4

22,0 - 23,9

21,1 - 22,7

21,3 - 22,8

20,8 - 22,2

22,2 - 23,8

23,9 - 25,5

3. niski

22,9 - 24,5

19,8 - 21,9

19,3 - 21,0

19,4 - 21,2

19,0 - 20,7

20,3 - 22,1

21,9 - 23,8

2. bardzo niski

20,6 - 22,8

15,3 - 19,7

15,1 - 19,2

14,6 - 19,3

13,7 - 18,9

15,2 - 20,2

15,3 - 21,8

1. najniższy

10,1 - 20,5

6,5 - 15,2

7,3 - 15,0

5,0 - 14,5

0,0 - 13,6

9,3 - 15,1

7,0 - 15,2

 http://wynikiegzaminow.pl/cke_2008/chart2_2008_55593_gm.jpg